Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.UNICOO.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Niniejszy  Regulamin  określa  zasady korzystania ze sklepu drogą elektroniczną,  za pośrednictwem  serwisu   internetowego www.unicoo.pl

1.2.   Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Sklep internetowy, działający pod www.unicoo.pl, prowadzony jest przez Unicoo Julia Repczyńska ul. Poznańska 104, 62-200 Gniezno, NIP: 7772626571 zwanego dalej usługodawcą.

1.4.  Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pomocą:

  1. wiadomość e-mail, na adres: sklep@unicoo.pl
  2. telefonicznie pod numerem: 507-464-764 ( w dni robocze w godzinach 8 – 18)

1.5. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki składania zamówień droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego.

1.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

1.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unicoo Julia Repczyńska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

1.7. Niniejszy Regulamin  jest  nieprzerwanie  i  nieodpłatnie  udostępniony  przez  Usługodawcę  w witrynie  internetowej www.unicoo.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Klient – Użytkownik,  który  dokonuje  lub  dokonał  zakupu towarów w ramach  w  Sklepu;

Użytkownik – osoba  fizyczna posiadająca pełną zdolność  do  czynności  prawnych,  osoba  fizyczna prowadząca  działalność  gospodarczą,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Sprzedawca – Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, prezentujący i oferujący Towary do sprzedaży w Sklepie Użytkownika w ramach Serwisu;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą wybranego Towaru, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów;

Towar – produkt prezentowany i oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Sprzedawcy, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.unicoo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz zamówienia – interaktywny  formularz  umożliwiający  złożenie  Zamówienia  na  Towary prezentowane przez Sprzedawców za pośrednictwem serwisu;

Regulamin – niniejszy dokument.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie,w tym Towarów oraz składania Zamówień.

3.2. Korzystanie z Serwisu musi być zgodne z Regulaminem.

3.3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:

  1. a) urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. b) dostęp do poczty elektronicznej,
  3. c) program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF

3.4. Klient  jest  uprawniony  do  korzystania  z  zasobów Serwisu wyłącznie  na  własny  użytek. Zabronione  jest  korzystanie  przez  Użytkowników  z  Serwisu w  sposób  naruszający przepisy  prawa, dobre  obyczaje,  dobra  osobiste  osób  trzecich  lub  uzasadnione  interesy Usługodawcy.

IV. Usługi

4.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.unicoo.pl

4.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

4.3. Przedmiotem świadczenia są artykuły wyposażenia łazienki. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towar bez wad.

4.4. Złożenie Zamówienia jest odpłatne, w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę w opisie każdego z Towarów.

4.5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

5.1. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

– podać adres e-mail oraz dane,

– zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

5.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pomocą Sklepu internetowego należy wejść na stronę www.unicoo.pl, podejmując kolejno czynności:

– wybranie towarów spośród reprezentowanych na stronie Sklepu,

– dodanie ich do koszyka,

– wybranie sposobu zapłaty i dostawy,

–  zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

– dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,

– kliknięcia przycisku „Potwierdź zakup”

5.3. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie można składać telefonicznie w godzinach 10-16.

5.4. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu unicoo.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

VI. Sposób zapłaty i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

6.1. Sposób zapłaty:

  • Przelew na rachunek bankowy: 36 1050 1823 1000 0023 1706 3267. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.

6.2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

6.3. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, który w zależności od dostępności danych towarów w magazynie wynosi od 3 do 21 dni roboczych. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.